Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic makaleleri » Data Kontrol ve Veri Tabanı Uygulaması
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

Arama Tarama Algoritması

Yazar: memocan
acemilere yönelik bir programdır


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 9994
Yayın Tar:24.02.2008
Yazar : DeAtHeR
Hit :7614

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın makale göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

Data – Veri Erişim Kontrolü
Sistemdeki mevcut veri tabanına erişerek, bilgi güncelleme, edit yada bilgi görüntüleme işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlar.

Yeni Kayıt : Data1.RecordSet.AddNew
Kayıt girişi iptal : Data1.RecordSet.CancelUpdate
Kayıt düzenle : Data1.RecordSet.Edit
Değişiklikleri aktar : Data1.RecordSet.Update
Veri tabanını tazele : Data1.Refresh
Kayıt Silme : Data1.RecordSet.Delete
Bir sonraki kayda git : Data1.RecordSet.MoveNext
Bir önceki kayda git : Data1.RecordSet.MovePrevious
En son kayda git : Data1.RecordSet.MoveLast
İlk kayda git : Data1.RecordSet.MoveFirst
Kayıt arama : Data1.RecordSet.FindFirst
Data1.RecordSet.FindNext
Data1.RecordSet.FindPrevious
Data1.RecordSet.FindLast
Kayıt sayısı : Data1.RecordSet.RecordCount
Aktif kayıt numarası : Data1.RecordSet.AbsolutPosition
Veri tabanı sonu : Data1.RecordSet.EOF (True/False)
Veri tabanı başı : Data1.RecordSet.BOF (True/False)
Veri tabanını kapatma : Data1.Close
Kayıt işaretle : Data1.RecordSet.Bookmark


RecordSet : Tablodaki bir kaydın tamamı
Updatable : Kayıtların güncellenebilirliği
If Data1.RecordSet.Updatable Then
' Güncelleme komutları
Else
MsgBox "Tablo sadece görüntülenebilir."
End If


Validate yordamı dışarıdan Action ve Save adında iki parametre almaktadır.

Validate olayında MoveNext methodu kullanılırsa bir sonraki kayda gitmeden temsil eden yordam işletilir. Bu yordama Action parametresi ile 3 sayısal değeri gönderilir.

Data nesnesine Delete metodu uygulanmak istenirse silme işlemi öncesinde Data nesnesine ait Validate yordamı otomatik olarak işletilir. Bu sırada ValiDate yordamına Delete metodunu temsilen 7 sayısal değeri gönderilir.

Validate Action Değer Açıklama
vbDataActionCancel 0 Prosedür çıkışında işlem iptal edilir
vbDataActionMoveFirst 1 MoveFirst metodu kullanıldı
vbDataActionMovePrevious 2 MovePrevious metodu kullanıldı
vbDataActionMoveNext 3 MoveNext metodu kullanıldı
vbDataActionMoveLast 4 MoveLast metodu kullanıldı
VbDataActionAddNew 5 AddNew metodu kullanıldı
VbDataActionUpdate 6 Update işlemi gerçekleştirildi
VbDataActionDelete 7 Delete metodu gerçekleştirildi
VbDataActionFind 8 Find metodu kullanıldı
VbDataActionBookmark 9 BookMark özelliği set edildi
VbDataActionClose 10 Close metodu kullanıldı
VbDataActionUnload 11 Unload ile Form bellekten uzaklaştırıldı

Dim Cevap As Integer
If Action = 7 Then
Cevap = MsgBox("Bu Kayıt Dosyadan Silinsin mi?", 4)
If Cevap = 7 Then
Action = 0 ' Silme işlemi iptal ediliyor
End If
End If

Data - Özellikler
Connect : Veri tabanı yönetim sistemi
DataBaseName : Veri tabanı dosyası
DefautType : Veri tabanı motoru
1 - ODBC, 2 - microsoft jet database veri motoru
BofAction : İlk kayıttan sonra ne yapacağını belirler
EofAction : Son kayıttan sonra ne yapacağını belirler
Exclusive : True - veri tabanına sadece veri tabanını açan kullanıcı
kayıt yapabilir
Options : 0 - İstenilen işlem yapılabilir
1 - Çok kullanıcılı ortamlarada sadece dosyayı ilk açan değişiklik yapabilir
2 - Diğer kullanıcılar tabloyu açıp inceleyemez
ReadOnly : Veri tabanı dosyasının sadece okunabilir
RecordSetType : Record set nesnesinin tipi. 0- Table, 1-Dynaset, 2-Snapshot
RecordSource : Tablo
ReadOnly : True - veri tabanından sadece okuma yapılabilir

Data - Olaylar
Error : Veri erişim hatası oluşması
Reposition : Bir kayıdın aktif kayıt haline gelmesi
Validate : Farklı bir kayıt aktif kayıt haline geçmeden önce meydana gelir

Data - Yöntemler
Update : Güncelleme
Refresh : Veri tabanını değişiklik sonrası kapatıp tekrar açma
AddNew : Yeni kayıt ekleme
Edit : İçeriği değiştirme, düzenleme
Delete : Kayıt silme
Close : Veri tabanın kapatmaData Kontrol ile Veri Tabanı Uygulaması
Veri Tabanı : Pesonel.Mdb
Tablo Adı : Kisiler
Alan1 : Adi
Alan2 : Soyadi
Alan3 : SicilNo
Alan4 : Adres


(General)(Declaration)
Dim isaretli_kayit

Private Sub Form_Load()
Command5.Cancel = True ' Çıkış butonunun kodu ESC ile çalışır
Data1.DatabaseName = App.Path & "\personel.mdb" ' Veri tabanı
Data1.RecordSource = "kisiler" ' Tablo
Set Text1(0).DataSource = Data1 ' ( Bütün TextBox'lar için yapılacak )
Text1(0).DataField = "Adi" ' TextBox'ların alan tanımlamaları
Text1(1).DataField = "Soyadi"
Text1(2).DataField = "SicilNo"
Text1(3).DataField = "Adres"
End Sub


Private Sub Command1_Click() ' Yeni Kayıt
If Command1.Caption = "&Yeni Kayıt" Then
Command1.Caption = "&Ekle"
Text1(0).SetFocus
Data1.Recordset.AddNew
Else
Data1.UpdateRecord
Data1.Recordset.MoveLast
Command1.Caption = "&Yeni Kayıt"
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click() ' Değiştir
Data1.Recordset.Edit
Data1.UpdateRecord
End Sub

Private Sub Command3_Click() ' Kayıt silme
Data1.Recordset.Delete
Data1.Recordset.MoveLast
End Sub

Private Sub Command4_Click() ' Arama
Ad = InputBox("Arana Kişinin Adını Giriniz :", "Ad İle Arama")
Aranan = "Adi = '" & Ad & "'"
Data1.Recordset.FindFirst Aranan
End Sub

Private Sub Command6_Click() ' Kayıt işaretle
If Command6.Caption = "&İşaretle" Then
isaretli_kayit = Data1.Recordset.Bookmark
Command6.Caption = "&İşaretli Kayda Git"
Else ' İşaretli kayda git
Data1.Recordset.Bookmark = isaretli_kayit
Command6.Caption = "&İşaretle"
End If
End Sub

Private Sub Data1_Reposition() ' Kayıt pozisyonunun değişimi
Data1.Caption = Data1.Recordset.AbsolutePosition + 1 & "/" & _
Data1.Recordset.RecordCount
End Sub

Private Sub Command5_Click() ' Çıkış
End
End Sub

VisData ile DataBase Hazırlama
Visual Basic programı ile gelen basit bir database oluşturma aracıdır. Add - Ins mönüsünden Visual Data Manager seçilerek çalıştırılır. Bu programla yeni bir database oluşturulabilir, var olan bir database'i okuyabilir ve üzerinde işlem yapabiliriz.

Yeni bir database oluşturmak için File > New > Microsoft Access > Version 7.0 MDB seçilir. Açılan dialog penceresi ile oluşturulacak olan database'e isim verilerek onaylanır. Oluşturulmak istenen database'in adı VisData başlığında görülür.

Oluşturulan bu database'e tablo ekleyebilmek için Database Window penceresi fare ile sağ tıklanarak açılan listeden New Table seçilir.

Açılan Table Structure penceresinde önce Table Name'e tabloya verilmek istenen isim yazılır. Daha sonra Add Field ile bu tabloya eklenmek istenen alanlar girilir. Alanlar girilirken girilecek olan bilginin tipi ve onun için ayrılması istenen büyüklük belirlenir. Alanın kayıt girişi sırasında boş kalmaması isteniyorsa Required seçeneği onaylanır.


DataBase'e index ekleyebilmek için Add Index kullanılır. Düzenlenen tablo Build the Table ile oluşturulur.


Oluşturulan tablo DataBase Window penceresi içerisinde görülebilir.


Tablo ismi çift tıklanarak yada sağ tuş ile tıklanak tablo kayıt penceresi açılabilir. Ayrıca tablo silme, tablo ismi değiştirme ve tablo düzenleme işlemleride yapılabilir.Açılan tablo kayıt penceresi yardımı ile kayıtlar arasında dolaşılabilir, kayıt eklenebilir yada silinebilir.


Kod İle DataBase Yönetimi
Programın kodlanmasında önce "Microsoft Dao 2.5/3.5 Compatibility Library" referansı Visual Basic mönüsünden Project > Referances ile referanslar arasına eklenmelidir.

(General)(Declaration)
Dim veri_tabani As Database
Dim veri_tablo As Recordset

Private Sub veri_set() ' TextBox'ların alanlarının belirlenmesi
Text1(0).Text = veri_tablo.Fields("adi")
Text1(1).Text = veri_tablo.Fields("soyadi")
Text1(2).Text = veri_tablo.Fields("sicilno")
Text1(3).Text = veri_tablo.Fields("adres")
End Sub

Private Sub Form_Load()
Form1.Caption = "Kod ile DataBase Yönetimi"
Set veri_tabani = OpenDatabase(App.Path & "\personel.mdb") ' Veri tabanı
Set veri_tablo = veri_tabani.OpenTable("kisiler") ' Tablo
veri_tablo.Index = "AdArama" ' Index
Call veri_set
End Sub


Private Sub ilk_Click() ' İlk kayıt
veri_tablo.MoveFirst
Call veri_set
End Sub

Private Sub Onceki_Click() ' Önceki kayıt
On Error GoTo Hata1
veri_tablo.MovePrevious
Call veri_set
Exit Sub
Hata1:
veri_tablo.MoveFirst
End Sub

Private Sub Sonraki_Click() ' Sonraki kayıt
On Error GoTo Hata2
veri_tablo.MoveNext
Call veri_set
Exit Sub
Hata2:
veri_tablo.MoveLast
End Sub

Private Sub Son_Click() ' Son kayıt
veri_tablo.MoveLast
Call veri_set
End Sub

Private Sub Yeni_Click() ' Yeni kayıt
If yeni.Caption = "&Yeni Kayıt" Then
Text1(0).Text = ""
Text1(1).Text = ""
Text1(2).Text = ""
Text1(3).Text = ""
Text1(0).SetFocus
veri_tablo.MoveLast
yeni.Caption = "&Ekle"
Else
veri_tablo.AddNew
veri_tablo.Fields("adi") = Text1(0).Text
veri_tablo.Fields("soyadi") = Text1(1).Text
veri_tablo.Fields("sicilno") = Text1(2).Text
veri_tablo.Fields("adres") = Text1(3).Text
veri_tablo.Update
veri_tablo.MoveLast
yeni.Caption = "&Yeni Kayıt"
End If
End Sub

Private Sub Degistir_Click() ' Kayıt değiştir
veri_tablo.Edit
veri_tablo.Fields("adi") = Text1(0).Text
veri_tablo.Fields("soyadi") = Text1(1).Text
veri_tablo.Fields("sicilno") = Text1(2).Text
veri_tablo.Fields("adres") = Text1(3).Text
veri_tablo.Update
End Sub

Private Sub Sil_Click() ' Kayıt sil
veri_tablo.Delete
veri_tabani.Recordsets.Refresh
ilk_Click
End Sub

Private Sub Ara_Click() ' Kayıt ara
AdAra = InputBox("Aradığınız Kişinin Adını Giriniz :", "Ad ile Arama")
veri_tablo.Seek "=", AdAra
If veri_tablo.NoMatch = 0 Then
veri_set
Else
MsgBox "Aranan kayıt Bulunamadı", , "Arama Mesajı"
End If
End Sub

Private Sub Kapa_Click() ' Programı kapat
veri_tabani.Close
End
End Sub

DataBase‘i Şifrelemek
Private Sub Form_Load()
With Data1 ' Veri tabanı tanımları
.DatabaseName = "referans.mdb"
.RecordSource = "full"
.Connect = ";Pwd=eski"
.Refresh
End With
End Sub

Private Sub Command1_Click() ' Şifre değiştir
Data1.Database.NewPassword "eski", "yeni"
End SubKod ile Veri Tabanı Oluşturma
Table (Tablo) : Kullanılan veritabanı üzerindeki bir tabloyu belirtir.

Dynaset : Kullanılan veritabanı üzerinde yerel olarak var olan veya bu veritabanına bağlı olan tablolar ile bir sorgu sonucunda oluşturulan tabloları da temsil edebilir.

Snapshot : Yaratıldığı anda ilişkilendirildiği verilerin sabit bir kopyasını barındırır. Jet veritabanı motoru tarafından kullanılan snapshot yapısında değişiklik yapılamaz.

Forward-only : Forward-scrolling snapshot veya forward-only snapshot olarak adlandırıldığı da olur. Snapshot yapısının sağladığı olanakların bir alt kümesini sunar.

Dynamic : Bir veya birden fazla tabloyu içeren bir sorgu sonucunu tutmak için kullanılır. Bu yapıda ekleme, silme değiştirme gibi özellikler de sağlanır.

Microsoft Dao 2.5/3.5 Compatibility Library referanslara eklenir.

Dim Yeni_Dosya As Database ' Tanımlamalar
Dim Yeni_Tablo As New TableDef
Dim Yeni_Index As New Index
Dim Yeni_alan1 As New Field
Dim Yeni_alan2 As New Field
Dim Yeni_alan3 As New Field
Dim Yeni_alan4 As New Field
' Veri tabanı oluşturuluyor
Set Yeni_Dosya = CreateDatabase("Personel", dbLangGeneral)
' Tablo oluşturmak
Set Yeni_Tablo = Yeni_Dosya.CreateTableDef("Kisiler")
' Tablo alanları oluşturuyor
Set Yeni_alan1 = Yeni_Tablo.CreateField("Adi", dbText, 20)
Yeni_Tablo.Fields.Append Yeni_alan1 ' Alan tabloya ekleniyor
Set Yeni_alan2 = Yeni_Tablo.CreateField("Soyadi", dbText, 20)
Yeni_Tablo.Fields.Append Yeni_alan2
Set Yeni_alan3 = Yeni_Tablo.CreateField("SicilNo", dbInteger)
Yeni_Tablo.Fields.Append Yeni_alan3
Set Yeni_alan4 = Yeni_Tablo.CreateField("Adres", dbText, 100)
Yeni_Tablo.Fields.Append Yeni_alan4
' Index oluşturuluyor
Yeni_Index.Name = "SicilAra"
Yeni_Index.Unique = True
Yeni_Index.Primary = True
Yeni_Index.Fields = "Sicilno"
Yeni_Tablo.Indexes.Append Yeni_Index ' Index tabloya ekleniyor

Yeni_Dosya.TableDefs.Append Yeni_Tablo ' Tablo veri tabanına ekleniyor
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        Süper Harika ötesi bi?ey ya çok saol projeler için çok gerekliydi bana çok saollll her?ey var bide kredi i?lemi olmasa :S

   DesperadoS007, 16.03.2008 00:19
   çok güzel şeyler var burda çok saolun paylaşım içinçok güzel şeyler var burda çok saolun paylaşım için

   ekebilserhat, 26.03.2008 22:22
   elerine sağlık üstad

   purpur, 23.06.2008 14:17
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin