Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic makaleleri » visual basicte KÜTÜPHANE KAYIT PROGRAMI
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

pound, Fahrenhaeit, galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimleri metrik sisteme dönüştürmek.

Yazar: Webmaster

Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 9923
Yayın Tar:11.02.2008
Yazar : akrepkral
Hit :7637

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın makale göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

Kütüphane kayıt programı yapmak için bütün kayıtları tutmak için C nin içine 2 tane Metin belgesi Oluşturup birinin adına OZEL.TXT veriyoruz diğerinede YEDEK.TXT adını veriyoruz.
Bütün kayıtları tutacağı yer OZEL.TXT adlı metin belgesidir.
Kayıt sildiğimiz zamanda YEDEK.TXT adlı metin belgesinde tutacağız.

• Microsoft Visual Basic açtıktan sonra Standard EXE tıklıyoruz.
• 8 tane Textbox ekliyoruz.
• 6 tane commandbutton ekliyoruz

Bunları ekledikten sonra Aşağıdaki kodları View Code bölümüne yazıyoruz yazdıktan sonra
Çalıstırdığımız zaman su sekilde çalısıyor.
KODLARIN AÇIKLAMASI
FORECOLOR=Yazı sitilinin rengini ayarlamaya yarar.
BACKCOLOR=Arka pilanın rengini ayarlamak için kullanılır.
MSGBOX=Visual basicde iki şekilde masaj kutusu kullanıla bilir.Birincisi kullanım kullanıcıya sadece mesaj vermek amacıyla kullanılan msgbox komutu diğer ise kullanıcıya verilen mesaja göre kullanıcının şetçiği duruma göre programın işleyişinin devam edeceği
Msgbox fonksiyonudur Msgbox komutunun genel yazım biçimi aşağıdaki şekildeki gibidir.
InputBox = Kullanıcıdan bilgi alınmasını sağlar.
Bilginin girilebilmesi için yeni bir pencere açılacak ve bilgi girişini bekleyecektir. Bilgi giriş penceresinden girilen bilgi String(karakter) türünde olacaktır. Sayısal olarak kullanılacak bilgini VAL fonksiyonu yardımıyla sayısal değere dönüştürülmesi gereklidir.
GOTO=
LOOP= Belirli bir koşulun gerçekleşmediğinde yapılacak işlemlerde kullanılır.
Exit Sub=
End If= Bir koşulun oluşması yada oluşmaması durumuna göre yapılması gereken işlemlerin yapılmasını sağlayan komut bloğu.
For---Next= Belirli sayıda tekrarlanması gereken komutların tekrarlanmasını sağlayan komut bloğu.
END=Programdan tamamen çıkmak için kullanılır.KÜTÜPHANE KAYIT PROGRAMIN KODLARI

Private Sub kararma(ref As Form)
For renk = 300 To 0 Step -1 ' 255 'den başlayarak birer birer azalıyor
DoEvents
ref.BackColor = RGB(renk, renk, renk)
Next renk
End Sub
Bu kodlarda for next döngüsü kullanılmıs ve burada yapılmak istenen renklerin 255 den başlayarak birer birer azalması ve karartama adında bir ad olusturduk ve bunu
Command1 de tanımladık.

Private Sub Command1_Click()
kararma Me
End Sub
Bu koddada yapılmak istenen kararma seçeneğini tanımlamak bu tanımlamayı yaparak Private Sub kararma(ref As Form)
For renk = 300 To 0 Step -1 ' 255 'den başlayarak birer birer azalıyor
DoEvents
ref.BackColor = RGB(renk, renk, renk)
Next renk
End Sub kodları alıp aynen uyguluyor.

Private Sub Command2_Click()
Shell "C:\windows\notepad.exe"
End Sub
Bu kod bos bir not defteri açmaya yarar, yani c/Windows içindeki notepad.exe dosyasını açacak.

Private Sub FORM_Load()

If InputBox("şifreyi giriniz") <> "05467611603" Then
MsgBox ("Şifreyi bilemediniz.Bilgiler üzerinde degişiklik yapamazsınız.....!")
End
End If
Bu kod programı çalıstırdığında söyle bir seçenek geliyor
Bu sifreyi bilirseniz program açılacak ama bilemezseniz bu program otomatik olarak
Kapatacak kendisini.
Text1.ForeColor = vbBlue
Text1.FontBold = True
Text2.ForeColor = vbBlue
Text2.FontBold = True
Text3.ForeColor = vbBlue
Text3.FontBold = True
Text4.ForeColor = vbBlue
Text4.FontBold = True
Text5.ForeColor = vbBlue
Text5.FontBold = True
Text6.ForeColor = vbBlue
Text6.FontBold = True
Text7.ForeColor = vbBlue
Text7.FontBold = True
Text8.ForeColor = vbBlue
Text8.FontBold = True
Burada yapılmak istenen kodlarda text1,text2,text3,text4,text5,text6,text7,text8 özelliklerini yazı tipini ayarlamak.
End Sub

Private Sub Image13_Click(Index As Integer)
If Text1 = "" Or Text2 = "" Then
MsgBox ("Ad ve Soyad alanlarının doldurulması zorunludur")
Exit Sub
End If
Text1 = UCase(Text1): Text2 = UCase(Text2): Text3 = UCase(Text3): Text4 = UCase(Text4): Text5 = UCase(Text5): Text6 = UCase(Text6): Text7 = UCase(Text7): Text8 = UCase(Text8)
Open "C:\OZEL.TXT" For Append As #1
Write #1, Text1, Text2, Text3, Text4, Text5, Text6, Text7, Text8
Close #1
MsgBox ("Kaydınız Başarıyla Tamamlandı"), vbInformation
Image2_Click
Text1.SetFocus
End Sub
KAYİT AÇIKLAMASI
Kayıt yapmak için bütün textbox ları yazdıktan sonra kayıt seçeneği tıklandığında su şekilde yazacak ondan sonra tamam seçeneğini tıklayınız.

Burada yapmak istediğimiz C içindeki OZEL.TXT adlı dosyanın içinde bütün kayitları tutmak programı çalıştırdığımız zaman textbox ları doldurmazsak bize sunu söyliyecek
Ad ve Soyad alanlarının doldurulması zorunludur.
Private Sub Image2_Click()

Dim Control
For Each Control In Form1.Controls
If TypeOf Control Is TextBox Then Control.Text = ""
Next Control

End Sub
BÜTÜN TEXTBOX LARI TEMİZLEMEK İÇİNİ AÇIKLAMASI
Burada yapmak istediğimiz bütün textbox ları yazılan yazıların hepsini temizlemesi
Amacı ile kullanılır. Ve bu kodlardadöngü kullanarak yapılmıstır burada dim seçenegi ile control seçeneğinde bir tanımlama yamıs.
Private Sub Picture5_Click()
Dim Control
For Each Control In Form1.Controls
If TypeOf Control Is TextBox Then Control.Text = ""
Next Control
End Sub
BÜTÜN TEXTBOX LARI TEMİZLEMEK İÇİNİ AÇIKLAMASI
Buradada yapmak istediğimiz yeni kayit olusturma bunu kullandığımız zaman bütün
Textbox ları içini temizliyor.
Burada yapmak istediğimiz bütün textbox ları yazılan yazıların hepsini temizlemesi
Amacı ile kullanılır. Ve bu kodlardadöngü kullanarak yapılmıstır burada dim seçenegi ile control seçeneğinde bir tanımlama yamıs.

Private Sub Picture6_Click()
ARA = UCase(InputBox("Aranan Kişinin Adını Giriniz"))
Open "C:\OZEL.TXT" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, A, B, C, D, E, F, G, H
If ARA = A Then
Text1 = A: Text2 = B: Text3 = C: Text4 = D: Text5 = E: Text6 = F: Text7 = G: Text8 = H
C = MsgBox("Aradığınız Kayıt Bu mu?", vbYesNo + vbQuestion)
If C = 6 Then GoTo Devam
End If
Loop
MsgBox ("Belirtilen Özellikte Kayıt Bulunamadı!")
Devam:
Close #1
End Sub
KAYİT ARAMA AÇIKLAMASI
Burada yapmak istediğimiz bütün kayitları aratmak .
Programı çalıstırıp kayıt arama seçeneğini tıkladığımda bana söyle bir seçenek
Gelecek ve buraya aratacağım kisinin ismini gireceğim.

ve ok tusuna bastıgımda bu kayitta kimse bulamazsa bana söyle seçenek gelecek.

ama arattıgımız kisiyi bulursa bize söyle seçenek gelecek.

evet seçeneği tıklandığı zaman o kisi hakkında hepsini text1,text2,text3,text4,text5,text6,text7,text8 özelligine yazacak.


Private Sub Picture7_Click()
ARA = UCase(InputBox("Silmek İstediğiniz Kişinin İsmini Giriniz"))
Open "C:\OZEL.TXT" For Input As #1
Open "C:\YEDEK.TXT" For Append As #2
Do While Not EOF(1)
Input #1, A, B, C, D, E, F, G, H
If ARA = A Then
Text1 = A: Text2 = B: Text3 = C: Text4 = D: Text5 = E: Text6 = F: Text7 = G: Text8 = H
C = MsgBox("Kaydı Silmek İstediğinizden Emin misiniz?", vbYesNo)
If C = 6 Then MsgBox ("Kayıt Silindi"): Image2_Click: GoTo Devam
End If
Write #2, A, B, C, D, E, F, G, H
Devam:
Loop
MsgBox ("Belirtilen Şartta Silinecek Kayıt Bulunamadı")
Close #1
Close #2
Kill "C:\OZEL.TXT"
Name "C:\YEDEK.TXT" As "C:\OZEL.TXT"
Image2_Click
Text1.SetFocus

End Sub
KAYIT SİLME AÇIKLAMASI
Programı çalıstırdığımda kayit silme seçeneyini tıkladığımda bana söyle bir seçenek çıkıyor.sileceğimiz kisinin ismini girip ok tusuna basarız

arattıgımız kisi hakkında kimseyi bulamazsa bizim karsımıza söyle seçenek çıkar

ama arattıgımız kisi hakkında bulursa bize söyle dosya açılı.

kayititi silmek istiyorsanız evet seçeneğini tıkladığımızda söyle dosya açılır.
ama hayir seçeneğini tıklarsan otomatik olarak açılan dosya kapanır.

Private Sub Picture9_Click()
End
End Sub
Bu kodda programdan çıkmak için kullanılır.
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        tebrikler saol

   djmanfat, 12.02.2008 19:49
   mrb ben gülşen lise3 öğrenbcisiyim yazdığınız program gerçekten güzel ve anlaşılır sizden rica etsem bu kodlamayı olduğu gibi benim msn adresime mail olarak gönderirmisiniz.çok acil cvp bekliyorum kayseri_beatifulu@hotmail.com

   vb038, 15.02.2008 10:05
   güzel arkadas benimde yıllık ödevimdi paylasım için tşkler

   salih90, 19.02.2008 00:41
   paylaşım için sağol

   kushijikato, 20.02.2008 09:32
   BU KODLAR ÇOK FAYDALI OLACAK PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER


   serdarinho43, 22.03.2008 19:59
   elınıze salık cok guzel olmus

   karahayat, 26.03.2008 00:17
   PayLaşım İçin TşkLer... :)


   akrep84, 16.10.2008 15:48
   gayet anlaşılır güzel paylaşım teşekkürler.

   ybe363, 30.11.2008 18:52
   teşekkürlerr

   accolate, 30.03.2009 15:11
   TEŞEKKÜRLER

   yuus, 03.04.2009 21:08
   saol kardesim

   akdogan50, 10.10.2009 10:46
   tşkrler işime yaradı...

   sedacmurat, 24.05.2010 10:19
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin