Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic makaleleri » Select Case
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

Gökkuşağı renklerinde text nasıl olusturulur?

Yazar: Webmaster

Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 12204
Yayın Tar:06.05.2011
Yazar : crykoray
Hit :2190

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın makale göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

Select Case

Select deyimi ElseIf ile benzer işlevi görür, ancak okunması daha kolaydır.
Select ile seçilen bir değerin kontrol edilmesi Case ifadelerinde yapılır.
Karar Yapıları ve Döngüler 119
Dim dosya As String = TextBox1.Text
Select Case ComboBox1.SelectedText
Case "Kopyala"
Dim yeniYer As String
yeniYer = InputBox("Kopyalanacak yeri girin:")
FileCopy(dosya, yeniYer)
Case "Ad Değiştir"
Dim yeniAd As String
yeniAd = InputBox("Dosyanın yeni adını girin:")
Rename(dosya, yeniAd)
Case "Sil"
Kill(dosya)
Case Else
MessageBox.Show("Hatalı seçim")
End Select

Buradaki Select Case kullanımı, ComboBox kontrolünden seçilen öğeye göre
bir işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.. Seçilen öğenin yazısı Case ifadelerinde
verilen değerlere eşitse, ilgili kodlar çalıştırılır. Case Else ise, diğer koşulların
sağlanmadığı tüm durumlarda devreye girer.
Case ifadelerindeki kontroller, sadece bir tek değere “eşitlik” ile sınırlı değildir.
Select ile kontrol edilecek değerin birden fazla olması durumunda, aynı kodların
çalışması istenebilir veya değerlerin belirli aralıklarda olması gibi durumlarla
da karşılaşılabilir.

To Kullanımı

To ile değerlerin belirli aralıklarda olup olmadığı kontrol edilir. String tipindeki
değerlerin kontrolü alfabetik olarak yapılır.
Dim durum As String
Select Case UrunStokSayisi
Case 0
durum = "Ürün Tükenmiş"
Case 1 To 10
durum = "Çok Az"
Case 10 To 25
durum = "Az"
Case 25 To 50
durum = "Yeterli"
Case 50 To 75
120 Modül 6:
durum = "Fazla"
Case Else
durum = "Çok Fazla"
End Select

Is Kullanımı

Is ifadesi karşılaştırma operatörleri ile kullanılır.
Randomize()
Dim sayi As Integer = Rnd() * 1000
Select Case sayi1
Case Is < 10
MsgBox(sayi & " sayısı tek basamaklıdır")
Case Is < 100
MsgBox(sayi & " sayısı iki basamaklıdır")
Case Is < 1000
MsgBox(sayi & " sayısı üç basamaklıdır")
End Select

Burada sayi değişkeninin kontrolü, küçüktür karşılaştırma operatörü ile yapılıyor.
Burada dikkat edilmesi gereken bir durum da, sayi değişkenini tek basamaklı
olduğu zamanki durumdur. Örneğin, sayı değişkeni 6 değerini aldığında, Case
ifadelerindeki bütün koşulların sağlandığı görülür. Birden fazla Case içine girilemediğinden,
koşulun sağlandığı ilk Case içindeki kodlar çalıştırılır. Bu örnekte
Case Is < 1000 ifadesi en başa alınsaydı, girilen bütün sayıların üç basamaklı
olduğu gösterilirdi.

Birden Fazla Koşulun Kontrolü

Bir Case ifadesine birden fazla koşul kullanılmak isteniyorsa, bu koşullar virgülle
ayrılır. Bu koşullardan herhangi biri sağlandığı zaman Case içine girilir.
Dolayısıyla virgül, OrElse koşul operatörü görevini görür.
Select Case ifade
Case Koşul1, Koşul2, Koşul3
Case Koşul4, Koşul5
End Select
Örnek:
Select Case MsgBox("Devam etmek istiyor musunuz?",
MsgBoxStyle.YesNoCancel)
Case MsgBoxResult.No, MsgBoxResult.Cancel
Label1.Text = "İşlem iptal edildi"
Karar Yapıları ve Döngüler 121
Case MsgBoxResult.Yes
Label1.Text = "Kayıt işlemi gerçekleştirildi."
End Select
Dim UzmanlikAlani As String
Select Case ProgramlamaDili
Case "PHP", "ASP"
UzmanlikAlani = "Web"
Case "T-SQL"
UzmanlikAlani = "Veri Tabanı"
End
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        İlgin İçin Teşekkür Ederim :)

   Pandamonia, 20.02.2012 20:07
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin