Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic makaleleri » Alarmlı Saat
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

Thumbnail (Gözgezdirme) görünümünde resim listeleme programı

Yazar: clairvoyant
ACDSee de görmüşsünüzdür, şimdi nasıl yapıldığını görün.


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 11443
Yayın Tar:22.05.2009
Yazar : ByMusti
Hit :1465

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın makale göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

Gerekenler :
1 adet Modul
2 adet Standart form
1. form gerekenler :

2 adet command button
1 adet label

Command 1 : Söyle
Command 2 : Ayarlar

Form 2 için gerekenler :

3 adet command
2 adet combo box
2 adet check box
4 adet label

Check 1 captionu : Saat başlarında alarm ver
Check 2 Captionu : Oturumu Kapat
Command 1 : Tamam
Command 2 : İptal
Command 3 : Mesaj

Form1 in Kodu açıklamalı :

'Ses çalmak için API fonksiyonu
Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long

Private Sub Command1_Click()
'Zamanı ve dakikayı öğrenelim:
saat = Hour(Now)
If saat > 10 Then
'Saati ve dakikayı öğrendikten sonra saatin kaç basamaklı olduğunu öğrenmemiz
'gerek ki doğru sesleri yükleyelim...
'Saatin iki basamaklı olması halinda onlar basamağını saat10, birler basamağını saat1 adlı değişkene atadım.
saat10 = Left(saat, 1): saat1 = Right(saat, 1)
'İstenilen şartları sağlıyorsa sesi çaldıralım:
If saat = 20 Or saat = 10 Then
sndPlaySound saat10 & "0" & ".wav", 0
Else
sndPlaySound saat10 & "0" & ".wav", 0
sndPlaySound saat1 & ".wav", 0
End If
Else
sndPlaySound "0" & ".wav", 0
sndPlaySound saat & ".wav", 0
End If
dakika = Minute(Now)
If dakika > 10 Then
dakika10 = Left(dakika, 1): dakika1 = Right(dakika, 1)
sndPlaySound dakika10 & "0" & ".wav", 0
If Right(dakika, 1) <> "0" Then sndPlaySound dakika1 & ".wav", 0
Else
sndPlaySound "0" & ".wav", 0
sndPlaySound dakika & ".wav", 0
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Form2.Show vbModal
End Sub

Private Sub Form_Load()
'Bu satır yazılmazsa saat 1 sn'lik bir gecikmeyle yazılır:
Label1.Caption = Format(Now, "hh:mm:ss")
End Sub

Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
On Error Resume Next
'Saati öğrenmek ve yazdırmak için:
Label1.Caption = Format(Now, "hh:mm:ss")
saat = GetSetting("Saat", "Alarm", "Saat")
dakika = GetSetting("Saat", "Alarm", "Dakika")
saatnow = Hour(Now)
dakikanow = Minute(Now)
saniyenow = Second(Now)
If saatnow = saat And dakikanow = dakika And saniyenow = 0 Then
Beep
remind = GetSetting("Saat", "Alarm", "remind")
MsgBox remind, 48, "Dikkat"
If kapan = True Then
Shell "RUNDLL32.EXE user,exitwindows", 1
End
End If
End If
If başsaat = True Then
If saatnow = 0 And saniyenow = 0 And dakikanow = 0 Then
For saatbas = 1 To 24
sndPlaySound "guguk.wav", 0
Next saatbas
ElseIf saniyenow = 0 And dakikanow = 0 Then
For guguk = 1 To saatnow
sndPlaySound "guguk.wav", 0
Next guguk
End If
End If
End Sub

Form2 nin kodu :


Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = 1 Then başsaat = True
End Sub

Private Sub Check2_Click()
If Check2.Value = 1 Then kapan = True
End Sub

Private Sub Combo1_Change()
Label4.Caption = Combo2.Text + ":" + Combo1.Text
End Sub

Private Sub Combo1_Click()
Label4.Caption = Combo2.Text + ":" + Combo1.Text
End Sub

Private Sub Combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Command1_Click
End If
End Sub

Private Sub Combo2_Click()
Label4.Caption = Combo2.Text + ":" + Combo1.Text
End Sub

Private Sub Combo2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Label4.Caption = Combo2.Text + ":" + Combo1.Text
If KeyAscii = 13 Then
Command1_Click
End If
End Sub

Private Sub Command1_Click()
saat = Combo2.Text
dakika = Combo1.Text
If Check1.Value = 0 Then başsaat = False
If Check1.Value = 1 Then başsaat = True
If Check2.Value = 1 Then kapan = True
If Check2.Value = 0 Then kapan = False
SaveSetting "Saat", "Alarm", "SaatBasi", başsaat
SaveSetting "Saat", "Alarm", "Kapan", kapan
SaveSetting "Saat", "Alarm", "Saat", saat
SaveSetting "Saat", "Alarm", "Dakika", dakika
Unload Form2
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Form2
End Sub

Private Sub Command3_Click()
remind = GetSetting("Saat", "Alarm", "remind")
remind = InputBox("Hatırlatmak istediğiniz mesajı buraya yazınız (Max:255 karakter).", "Mesaj", remind)
If remind = "" Then Exit Sub
SaveSetting "Saat", "Alarm", "remind", remind
End Sub

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Command1_Click
End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
ayar
For i = 1 To 59
If i < 10 Then
Combo1.AddItem ("0" & i)
ElseIf i > 10 Then
Combo1.AddItem i
End If
Next i
For j = 1 To 23
If j < 10 Then
Combo2.AddItem ("0" & j)
ElseIf j > 10 Then
Combo2.AddItem j
End If
Next j
Combo1.AddItem ("10")
Combo2.AddItem ("10")
Combo1.AddItem ("00")
Combo2.AddItem ("00")
Label4.Caption = Combo2.Text + ":" + Combo1.Text
End Sub
Public Sub ayar()
On Error Resume Next
getsaat = GetSetting("Saat", "Alarm", "SaatBasi")
kapan = GetSetting("Saat", "Alarm", "Kapan")
Combo1.Text = dakika
Combo2.Text = saat
If getsaat = True Then Check1.Value = 1
If kapan = True Then Check2.Value = 1
End Sub

Private Sub Label4_Click()

End Sub

Modul ün Kodları :

Global saat As Integer
Global dakika As Integer
Global başsaat As Boolean
Global remind As String
Global kapan As Boolean

Ses Dosyaları :


Boyut : 271 Kb
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        deneyelim bakalım çalışcakmı

   stacker, 27.05.2009 02:18
   Tesekkurler

   raufbes, 26.11.2009 16:48
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin