Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic makaleleri » YORDAM
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

statusbar olayı

Yazar: atmenda

Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 10441
Yayın Tar:24.06.2008
Yazar : saityesilfidan56
Hit :1856

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın makale göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

GİRİŞ:

Öncelikle bu bölümde anlatacağımız konular yalnızca bir nesneye değil birden fazla nesne için ortak olarak kullanılabilen özelliklerdir. Genel anlamıyla Nesne -Olay ilişkisi programın çalışması anında kullanıcının nesne ile ilgili yapmış olduğu her türlü işlemin komut karşılığı kullanıcı tarafından tanımlanır. Böylece her nesne için oluşturulmuş bu alt programlar yordam olara adlandırılır. Örneğin form üzerinde Click yapma, Text box içerisinde iken karakterde meydana gelen değişim veya Text box içerisinden farklı bir nesneye veri yazmak amacıyla çıkış.Activate(Aktifleştirmek): Uygulandığı Bileşenler:
Bir form aktif pencere olursa aktifleştirilmiş olur. Projemi çalıştırdım eğer o anda açık olan birden fazla form
varsa, örneğin kayıt formundan listeleme formuna geçişde
Listeleme formu için activate, Kayıt formu için Deactivate
işlemi Yapılmış olur. Bir formun aktifleştirilmesi Show ,
Setfocus yada mouse tuşlamasıyla sağlanır. Formlar


Ex: Projenizde iki adet formun olduğu varsayılsın bunlardan başlangıç formunun Load yordamına diğer formun açılması için form2. Show komutunun yazıldığını düşünelim burada aktif form, form 2 olduğu için her iki formun activate yordamına aşağıdaki kodları yazarsak hangi formun aktif olduğu öğrenilebilir.

Private form2_activate()
Show
Print("AKTİF FORM FORM2")
End sub


Load(Yükleme): Uygulandığı Bileşenler:
Formların proje içerisinde çağrılmaları ile oluşan olaydır. Burada işlem yapılırken Show komutu ile çağırma işlemi yapılırken formda ilk çalıştırılan alt program load yordamıdır.
Unload me fonksiyonu ile formun kapatılması RAM hfızadan atılması sağlanabilir. Formlar


Ex:Formun load yordamında ListBox İçerisine Items ekleme ?
Sub form_load()
List1.additem "Serhat"
List1.additem "Hasan"
List1.additem "Semiha"
List1.additem "Betül"
End sub

Change(Değiştirme): Uygulandığı Bileşenler:
Bileşenin içerinde yer alan herhangi bir değerin değiştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu olayın oluşması nesnelere göre değişir. Text Box için değerin değişmesi olarak düşünülse de List box için liste items değerinin değişmesi anlamında kullanılabilir. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,

Ex: Kayıt numarasında meydana gelecek bir değişimi ile kullanıcının uyarılması
Private Kayno_Change() end sub
Secim=Msgbox("Kayıt numarasını değiştirecekmisin",36)
ıf secim<>6 then exit

Click(Tıklama) Uygulandığı Bileşenler:
Nesne üzerinde mouse ile yapılan tuşlamayı anlatır. Eğer aynı olayı çift tuşlama olarak anlatacaksak bu işlem douple click yordamı kullanılmalıdır. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command vs.

Ex: Mouse ile yapılan her Click işleminde form üzerinde yazılı karakterin yatay hareketi

General -decleration
Dim i as integer

Private form_Click()
show
i=i+1
currentx=1000
currenty=1000+10*i
print("11/C SINIFI DELİKANLI SINIFDIR")
end sub


Gotfocus(Odaklanma) Uygulandığı Bileşenler:
Nesne üzerine kullanıcını tab tuşu ile yada Clickleme işlemi ile veya setfocus komutunu vererek konumlanması ile oluşur. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command,Form vs.

Ex:Not girilen Text içerisinde konumlanma işleminde kullanıcıya uyarı olması için "Not 0-100 arasında olmalıdır" uyarısı

Sub Text1_Gotfocus()
Msgbox("Not 0-100 arasında olmalıdır" )
End sub

Lost focus(Çıkma) Uygulandığı Bileşenler:
Got focus ,setfocus komutu ile konumlanılan herhangi bir nesne içerisinden farklı bir nesneye geçiş durumunda oluşan olaydır. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command,Form vs.

Ex :eğer Not değeri 0'dan küçük 100'den büyükse tekrar aynı alana konumlanma ve değeri yenileme?

Sub text1_lostfocus()

if text1.text>100 andtext1.text<0 then
text1.setfocus
Msgbox("Not 0-100 arasında olmalıdır" )
Text1.text=""
Endif

End subKeypress(Tusa Basma) Uygulandığı Bileşenler:
Genellikle kullanıcının klavyeden herhangi bir tuşa basmasıyla oluşan olaydır. Hangi tuşa basıldığı keyascii değişkeni ile ansii koda dönüştürülür ve integer tip olarak program kodunda kullanılır. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command,Form vs.


Ex: Enter tusuna basıldığında Enter'basıldı Mesajı Esc'ye basıldığında Esc Mesajı veren kod.

Sub form_Keypressed(Keyascii as integer)

if keyascii=13 then msgbox("enter tuşuna basıldı")
if keyascii=27 then msgbox("Esc tusuna basıldı")

end sub


Keydown (Tusa Basılırken) Uygulandığı Bileşenler:
Klavyeden herhangi bir tusa basılırken ile oluşan olaydır . basılan tusun kodu keycode değişkenine aktarılır. Eğer kullanıcı tek başına fonksiyonelliği olmayan Alt-Shift-Altgr-Ctrl gibi tusların Shift değişkeninde tutularak Ctl+w gibi Alt+t gibi tuşları kullanırım. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command,Form vs.

Üst karakter (Shift tusu)
Alt :2 Ctrl :1 Shift :0


Ex :Ctrl+ Q komutuyla text1 nesnesinden kopyalama yaparak text2 nesnesinin içerisine Ctrl+ N yapıştırma yapılacak.
Q=67, N=66 varsayıldı.

General- declaration
Dim x as variant

Sub text1_keydown( keycode as integer, shift as single)
if (keycode=67) and (shift=1) then x=text1.text
end sub
Sub text2_keydown( keycode as integer, shift as single)
if (keycode=68) and (shift=1) then text2.text=x
end sub


Keyup (Tusu Bırakma) Uygulandığı Bileşenler:
Klavyeden herhangi bir tusa basıp bırakılırken oluşan olaydır . basılan tusun kodu keycode değişkenine aktarılır. Eğer kullanıcı tek başına fonksiyonelliği olmayan Alt-Shift-Altgr-Ctrl gibi tusların Shift değişkeninde tutularak Ctl+w gibi Alt+t gibi tuşları kullanırım. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command,Form vs.

Not:Key down yönteminde ala alına özellikler Key up yordamı içinde geçerlidir. Ayrıca ASCII kod değerlerini Vbasıc Yardım dizininden bakılabilir.


Mouse move (Fare ile hareket) Uygulandığı Bileşenler:
Farenizle form yada solda gösterilen bileşenler üzerinde yapılan sürükleme olayıdır burada farenin o anda hangi koordinat üzerinde olduğu yada farenin hangi tuşuna basıldığı X,Y,Button,Shift gibi değişkenlerde tutulur. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command,Form vs.

X,Y:Mouse Pointerın o anda bulunduğu koordinatı temsil eder.X,Y değerleri formun Scale Mode değerinde belirtilen birime göre hesaplanır.
Shift: Eğer mouse'nin herhangi bir tuşu ile beraber Alt+Ctrl+shift Gibi tuşların kullanılması gerekiyorsa (Ctrl+Sol tus) kullanılır.

Üst karakter (Shift tusu)
Alt :2 Ctrl :1 Shift :0

Button:Mousenin o anda hangi tuşuna basıldığını kontrol eder.

Soltus :0 Sağ tus :1 Orta tus :2


Mouse down (Fare ile hareket) Uygulandığı Bileşenler:
Mousenin tuşuna basıldığında oluşan olayı temsil eder. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command,Form vs.

Not :Mouse Move olayı için anlatılan değerler bu fonksiyon içinde geçerlidir.


Mouse up (Fare ile hareket) Uygulandığı Bileşenler:
Mousenin tuşu bırakıldığında oluşan olayı temsil eder. Listbox,Textbox,Combobox,Drive listbox,Label,form,İmage,Picture
Command,Form vs.

Not :Mouse Move olayı için anlatılan değerler bu fonksiyon içinde geçerlidir.


By Sait Yeşilfidan

Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        güzeL çaLşma tebrkLer...[

   emreforzabjk, 01.07.2008 14:46
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin